Followers

Wednesday, November 2, 2011

SOLD.Fridge Magnet Istanbul

Salam...
cantik-cantik FM Istanbul ni.


Email:
TI 1
ukiran timbul
3pc
sold
TI 2
ukiran timbul
3pc
sold

TI 3
ukiran timbul
1 pc
Intan

TI 4
ukiran timbul
3 pc
sold

TI 5
ukiran timbul
3 pc
sold


TI 6
ukiran timbul
3 pc
sold
TI 7
ukiran timbul
1 pc
AIda

TI 8
ukiran timbul
2 pc
1. Intan
2. Aida

TI 9
ukiran timbul
2 pc
sold
TI 10
sold
TI 55
ukiran timbul
sold
TI 11
1 pc
sold
TI 12
2 pc
sold

TI 13
1 pc
TI 14
1 pc
Aida
TI 15
sold
TI 16
soldTI 17
sold

TI 18
sold
TI 19
sold
TI 20
sold


TI 21
TI 56

TI 22

TI 23
TI 24
TI 25
TI 26
TI 27
TI 28
TI 29

TI 30
TI 31
TI 32
TI 33
TI 34
TI 35
TI 36

TI 37
TI 38
TI 39
TI 40

TI 41
ada 4000 kedai di Grand Bazaar!
kedai2 lampu crystal, emas, aksesori, t-shirt, beg etc etc:)

TI 42
TI 43


TI 44
TI 45TI46
TI 47
TI 48
tarian yang glamer di Turki
TI 49
TI 50

TI 51TI 52


TI 53


TI 54Keychain 1Keychain 2Keychain 3Keychain 4

Email:

No comments: